عوامل لغزش انسان از دیدگاه قرآن و حدیث
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه مازندران
تاریخ دفاع: 1394
نام استاد/نام دانشجو : غلامرضا ولی اللهی