بررسی روایات تاریخ کربلا با تاکید بر مناقب ابن شهرآشوب
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه مازندران
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : الهام رضایی