عناصر اخلاق اقتصادي اسلامي و توليد ملي
39 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی ، کرج
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی